Chopinowski Konkurs Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży w Egipcie 2025

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze oraz Europejska Fundacja Edukacji i Kultury w Zielonej Górze serdecznie zapraszają młodych pianistów na "Chopinowski Konkurs Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży w Egipcie 2025" (zwany poniżej Konkursem).

Konkurs odbędzie się w Kairze w dniach od 9 do 12 maja 2025 roku.

Warunki Konkursu

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodych pianistów wszystkich narodowości, mieszkających lub przebywających w Egipcie.
 • Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 • Konkurs odbywa się w jednej rundzie.
 • Wszystkie utwory muszą być wykonywane z pamięci. W ramach przewidzianego czasu wykonania dopuszcza się powtórzenia z wolnej ręki.
 • Jury ma prawo przerwać występ uczestnika przed upływem wyznaczonego czasu.
 • Finaliści konkursu zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów.

Kategorie wiekowe

Kategoria A: uczestnicy do 12 lat (do zakończenia konkursu)

Kategoria B: uczestnicy do 15 lat (do zakończenia konkursu)

Kategoria C: uczestnicy do 19 lat (do zakończenia konkursu)

Kategoria D: uczestnicy do 24 lat (do zakończenia konkursu)

Repertuar Kategoria A (3 utwory)

 

1 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Polonezy: G-moll op. posth., B-dur op. posth., As-dur op. posth,
 • Walce: E-dur op. posth., e-moll op. posth., As-dur op. posth,
 • Contredanse Ges-dur, 3 Ecossaises op. 72
 • jeden Mazurek dowolnie wybrany przez kandydata.

 

2 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Nokturny: cis-moll op. posth. (Lento con gran espressione), c-moll op. posth., e-moll op. 72 nr 1, Es-dur op. 9 nr 2,   
 • Cantabile B-dur,
 • Preludia op. 28 nr 4, nr 6.

 

3 część allegro sonaty klasycznej J. Haydna, W.A. Mozarta, Clementiego, A. Diabellego, F. Kuhlaua lub L.v. Beethovena

 

Repertuar Kategoria B (4 utwory)

 

1 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Polonezy: cis-moll op. 26 nr 1, d-moll op. 71 nr 1, B-dur op. 71 nr 2, gis-moll op. posth.,  b-moll op. posth,     
 • Walce: A-moll op. 34 nr 2, As-dur op. 64 nr 1, cis-moll op. 64 Nr 2, Des-dur op. 69 Nr 1, h-moll op. 69 Nr 2, Ges-dur op. 70 Nr 1, f-moll op. 70 nr 2

 

2 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Nokturny: b-moll op. 9 nr 1, Es-dur op. 9 nr 2, F-dur op. 15 nr 1, Fis-dur op. 15 nr 2, B-dur op. 32 Nr 1, As-dur op. 32 Nr 2, g-moll op. 37 Nr 1, f-moll op. 55 Nr 1, e-moll op. 72 nr 1  

 

3 jeden Mazurek Chopina wybrany przez kandydata

 

4 część allegro sonaty klasycznej J. Haydna, W.A. Mozarta, Clementiego, A. Diabellego, F. Kuhlaua lub L.v. Beethovena

 

Repertuar Kategoria C (4 utwory)

 

1 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • jedna Etiuda z op. 10 lub op. 25 (oprócz 10/3, 10/6, 25/7)

 

2 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Ballada op.23, Ballada op.38, Ballada op.47, Ballada op.52
 • Scherzo op.20, Scherzo op.31, Scherzo op.39,Scherzo op.54
 • Fantazje op. 49,
 • Barkarola op. 60,
 • Polonezy (z wyjątkiem polonezów kategorii A lub B)
 •  

3 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Walce op. 18, op. 34, op. 42, op. 64,
 • lub dwa Mazurki Chopina do wyboru przez kandydata

 

4 część allegro sonaty klasycznej J. Haydna, W.A. Mozarta, Clementiego, A. Diabellego, F. Kuhlaua lub L.v. Beethovena

 

Repertuar Kategoria D (4 utwory)

 

1 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów

 • jedna Etiuda z op. 10 lub op. 25 z wyjątkiem:
 • E-dur op.10 nr 3 ,3-bis-moll op.10 nr 6,
 • f-moll op.25 nr 2, cis-moll op.25 nr 7,
 • f-moll nr 1, Méthode des méthodes,
 • Des-dur nr 2, Méthode des méthodes.
 • A-dur, Methode des méthodes

 

2 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Ballada op.23, Ballada op.38, Ballada op.47, Ballada op.52,
 • Scherzo op.20, Scherzo op.31, Scherzo op.39, Scherzo op.54,
 • Polonez op.26 nr 1, Polonez op.26 nr 2,
 • Polonez op.71 nr 1, Polonez op.71 nr 2,
 • Impromptu op.36, Impromptu op.51, Fantaisie-Impromptu op.66,
 • Rondo op.1, Rondo op.16, Rondo a la Mazur op.5,
 • Wariacje op.12, Wariacje na temat "La ci darem lam mano" op.2,
 • Bolero op.19, Andante spinato i Wielki Polonez op.22

 

3 Fryderyk Chopin: jeden z następujących utworów:

 • Valse op.18, Valse op.34 No.1, Valse op.34 No.2, Valse op.34 No.3,
 • Valse op.42, Valse op.64 No.1, Valse op.64 No.2
 • lub dwa wybrane przez kandydata mazurki Chopina

 

4 część allegro sonaty klasycznej J. Haydna, W.A. Mozarta, Clementiego, A. Diabellego, F. Kuhlaua lub L.v. Beethovena

 

Czas trwania programu

Kategoria A: co najmniej 12 minut

Kategoria B: co najmniej 15 minut

Kategoria C: co najmniej 20 minut

Kategoria D: co najmniej 20 minut

 

Rejestracja

Zainteresowani kandydaci mogą zarejestrować się przez Internet, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

https://www.chopin-competition-in-cairo.org/pl/rejestracja/

do 11 kwietnia 2025 r.

 

Dokumenty rejestracyjne powinny zawierać:

w pełni wypełniony formularz internetowy,

aktualne zdjęcie paszportowe (fotografia o dobrej jakości),

skan dowodu osobistego lub paszportu,

kopia aktu urodzenia.

 

Jury

Prof. Mariola Cieniawa-Puchala, Polska

Prof. Helgeheide Schmidt, Niemcy

Maestro Ahmed El Saedi, Egipt

 

Ocena i punktacja

Oceny występów dokonuje się według systemu punktowego (0-25).

Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu każdej kategorii.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

 

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii zostaną przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsca (+ wyróżnienia). Jury nie jest jednak zobowiązane do przyznania wszystkich nagród.

Nagroda specjalna za

 • najlepszą interpretację utworu Chopina
 • najlepszą interpretację utworu klasycznego
 • najmłodszy uczestnik
 • najlepszy pianista

Zdobywca pierwszej nagrody w tej kategorii będzie miał możliwość zagrania koncertu solowego z Kairską Orkiestrą Symfoniczną.

Laureaci drugiej i trzeciej nagrody otrzymają cenne nagrody.

Wszyscy uczestnicy otrzymają kurs mistrzowski prowadzony przez prof. Mariolę Cieniawę-Puchalę.

Informacje o lokalizacji

Konkurs odbędzie się w siedzibie "Niemieckiej Szkoły Muzycznej Cairo" Rahn Education.

Ceremonia wręczenia nagród i koncert laureatów odbędą się w Operze Kairskiej - Mała Sala.

Miejsce

Przesłuchania konkursowe odbędą się w „German Music School” Rahn Education w Kairze.

Ceremonia wręczenia nagród i koncert laureatów odbędą się w Operze Kairskiej - Small Hall.

Daty przesłuchań i koncertu laureatów

Sobota, 13 listopad: przesłuchania w kategorii A

Niedziela, 14 listopad: przesłuchania w kategorii B

Poniedziałek, 15 listopad: przesłuchania w kategorii C

Wtorek, 16 listopad: ceremonia wręczenia nagród i koncert laureatów 

We współpracy z