Chopin Piano Competition for Children and Youth in Egypt 2020

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze i Europejska Fundacja Rahn Education serdecznie zapraszają młodych pianistów na “Chopin Piano Competition for Children and Youth in Egypt 2020” (zwany dalej Konkursem). 

Konkurs odbędzie się 28-31 marca 2020 roku.

Regulamin Konkursu

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodych muzyków wszystkich narodowości, mieszkających bądź rezydujących w Egipcie.
 • Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Program Konkursu należy wykonać z pamięci.
 • W wyznaczonym czasie gry dozwolone są powtórzenia.
 • Jury może przerwać występ przed upływem wyznaczonego limitu czasu lub po jego przekroczeniu. 
 • Finaliści Konkursu są zobowiązani do udziału w koncercie laureatów.

Grupy wiekowe

Kategoria A: uczestnicy do 12 lat

Kategoria B: uczestnicy od 12 do 15 lat

Kategoria C: uczestnicy od 16 do 19 lat

Studenci nie mogą brać udziału w Konkursie.

Repertuar Kategoria A (3 utwory)

 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Polonezy: g-moll op. posth., B-dur op. posth., As-dur op. posth.,
 • Walce: E-dur op. posth., e-moll op. posth., As-dur op. posth.,
 • Contredanse Ges-dur,
 • 3 Ecossaises op. 72,
 • Dowolny mazurek.
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Nokturny: cis-moll op. posth. (Lento con gran espressione), c-moll op. posth., e-moll op. 72 nr 1, Es-dur op. 9 nr 2,
 • Cantabile B-dur,
 • Preludium op. 28 nr 4, nr 6.
 1. Jeden utwór egipskiego kompozytora.

Repertuar Kategoria B (4 utwory)

 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Polonezy: cis-moll op. 26 nr 1, d-moll op. 71 nr 1, B-dur op. 71 nr 2, gis-moll op. posth., b-moll op. posth.,
 • Walce: a-moll op. 34 nr 2, As-dur op. 64 nr 1, cis-moll op. 64 nr 2, Des-dur op. 69 nr 1, h-moll op. 69 nr 2, Ges-dur op. 70 nr 1, f-moll op. 70 nr 2.
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Nokturny: b-moll op. 9 nr 1, Es-dur op. 9 nr 2, F-dur op. 15 nr 1, Fis-dur op. 15 nr 2, H-dur op. 32 nr 1, As-dur op. 32 nr 2, g-moll op. 37 nr 1, f-moll op. 55 nr 1, e-moll op. 72 nr 1.
 1. Jeden dowolny mazurek Chopina.
 1. Jeden utwór egipskiego kompozytora.

Repertuar Kategoria C (4 utwory)

 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Etiudy z op. 10 (z wyjątkiem E-dur nr 3, es-moll nr 6 ) lub z op. 25 (z wyjątkiem f-moll nr 2, cis-moll nr 7).
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • 4 Ballady,
 • 4 Scherza,
 • Fantazja op. 49,
 • Barkarola,
 • Polonezy (z wyjątkiem Polonezów z kategorii A i B).
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Walce z op. 18, 34, 42, 64,
 • lub dowolne 2 mazurki.
 1. Jeden utwór egipskiego kompozytora.

Uczestnicy Konkursu udostępniają Jury dwa egzemplarze nut egipskiego kompozytora na czas wykonywania utworu.

Czas trwania programu

Kategoria A: do 15 minut

Kategoria B: do 20 minut

Kategoria C: do 30 minut

Zgłoszenie do Konkursu

Zgłoszenie udziału w Konkursie można przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej https://www.chopin-competition-in-cairo.org/pl/rejestracja/ do 29 lutego 2020 roku.

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • aktualne zdjęcie paszportowe o dobrej rozdzielczości,
 • skan dowodu osobistego lub paszportu,
 • kopię aktu urodzenia.

Jury

 • polski juror
 • egipski juror
 • niemiecki juror

Ocena i punktacja

Uczestnicy Konkursu oceniani są według systemu punktowego (0-25 pkt).

 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań w każdej kategorii.
 • Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.

Nagrody

 • W każdej kategorii przyznawana jest pierwsza, druga i trzecia nagroda.
 • Laureaci pierwszych nagród otrzymują wycieczkę do najważniejszych miejsc pamięci Fryderyka Chopina w Polsce - „Śladami Chopina”.
 • Zdobywcy drugich i trzecich miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.

Miejsce

Przesłuchania konkursowe odbędą się w „German Music School” Rahn Education w Kairze.

Ceremonia wręczenia nagród i koncert laureatów odbędą się w Operze Kairskiej - Small Hall.

Daty przesłuchań i koncertu laureatów

Sobota, 28 marca: przesłuchania w kategorii A

Niedziela, 29 marca: przesłuchania w kategorii B

Poniedziałek, 30 marca: przesłuchania w kategorii C

Wtorek, 31 marca: ceremonia wręczenia nagród i koncert laureatów 

We współpracy z