Corona-Virus

Dear friends,

the health and safety of our participants and guests is our top priority. Due to the recent spread of the coronavirus, we have decided to postpone our Chopin Piano Competition indefinitely. As it is currently uncertain how long current restrictions on gatherings and movement will stay in place, we cannot announce a new date, but will publish it as soon as possible. We apologise for any inconvenience caused by this. The registration will remain open, so everyone who would still like to join will be able to do so.

We hope to be able to come together and celebrate Chopin’s music very soon and will keep you updated. Stay safe!

Chopin Piano Competition for Children and Youth in Egypt 2020

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze i Europejska Fundacja Rahn Education serdecznie zapraszają młodych pianistów na “Chopin Piano Competition for Children and Youth in Egypt 2020” (zwany dalej Konkursem). 

Regulamin Konkursu

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodych muzyków wszystkich narodowości, mieszkających bądź rezydujących w Egipcie.
 • Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Program Konkursu należy wykonać z pamięci.
 • W wyznaczonym czasie gry dozwolone są powtórzenia.
 • Jury może przerwać występ przed upływem wyznaczonego limitu czasu lub po jego przekroczeniu. 
 • Finaliści Konkursu są zobowiązani do udziału w koncercie laureatów.

Grupy wiekowe

Kategoria A: uczestnicy do 12 lat

Kategoria B: uczestnicy od 12 do 15 lat

Kategoria C: uczestnicy od 16 do 19 lat

Studenci nie mogą brać udziału w Konkursie.

Repertuar Kategoria A (3 utwory)

 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Polonezy: g-moll op. posth., B-dur op. posth., As-dur op. posth.,
 • Walce: E-dur op. posth., e-moll op. posth., As-dur op. posth.,
 • Contredanse Ges-dur,
 • 3 Ecossaises op. 72,
 • Dowolny mazurek.
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Nokturny: cis-moll op. posth. (Lento con gran espressione), c-moll op. posth., e-moll op. 72 nr 1, Es-dur op. 9 nr 2,
 • Cantabile B-dur,
 • Preludium op. 28 nr 4, nr 6.
 1. Jeden utwór egipskiego kompozytora.

Repertuar Kategoria B (4 utwory)

 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Polonezy: cis-moll op. 26 nr 1, d-moll op. 71 nr 1, B-dur op. 71 nr 2, gis-moll op. posth., b-moll op. posth.,
 • Walce: a-moll op. 34 nr 2, As-dur op. 64 nr 1, cis-moll op. 64 nr 2, Des-dur op. 69 nr 1, h-moll op. 69 nr 2, Ges-dur op. 70 nr 1, f-moll op. 70 nr 2.
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Nokturny: b-moll op. 9 nr 1, Es-dur op. 9 nr 2, F-dur op. 15 nr 1, Fis-dur op. 15 nr 2, H-dur op. 32 nr 1, As-dur op. 32 nr 2, g-moll op. 37 nr 1, f-moll op. 55 nr 1, e-moll op. 72 nr 1.
 1. Jeden dowolny mazurek Chopina.
 1. Jeden utwór egipskiego kompozytora.

Repertuar Kategoria C (4 utwory)

 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Etiudy z op. 10 (z wyjątkiem E-dur nr 3, es-moll nr 6 ) lub z op. 25 (z wyjątkiem f-moll nr 2, cis-moll nr 7).
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • 4 Ballady,
 • 4 Scherza,
 • Fantazja op. 49,
 • Barkarola,
 • Polonezy (z wyjątkiem Polonezów z kategorii A i B).
 1. Jeden spośród następujących utworów Chopina:
 • Walce z op. 18, 34, 42, 64,
 • lub dowolne 2 mazurki.
 1. Jeden utwór egipskiego kompozytora.

Uczestnicy Konkursu udostępniają Jury dwa egzemplarze nut egipskiego kompozytora na czas wykonywania utworu.

Czas trwania programu

Kategoria A: do 15 minut

Kategoria B: do 20 minut

Kategoria C: do 30 minut

Zgłoszenie do Konkursu

Zgłoszenie udziału w Konkursie można przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej https://www.chopin-competition-in-cairo.org/pl/rejestracja/.

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • aktualne zdjęcie paszportowe o dobrej rozdzielczości,
 • skan dowodu osobistego lub paszportu,
 • kopię aktu urodzenia.

Jury

 • polski juror
 • egipski juror
 • niemiecki juror

Ocena i punktacja

Uczestnicy Konkursu oceniani są według systemu punktowego (0-25 pkt).

 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań w każdej kategorii.
 • Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.

Nagrody

 • W każdej kategorii przyznawana jest pierwsza, druga i trzecia nagroda.
 • Laureaci pierwszych nagród otrzymują wycieczkę do najważniejszych miejsc pamięci Fryderyka Chopina w Polsce - „Śladami Chopina”.
 • Zdobywcy drugich i trzecich miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.

Miejsce

Przesłuchania konkursowe odbędą się w „German Music School” Rahn Education w Kairze.

Ceremonia wręczenia nagród i koncert laureatów odbędą się w Operze Kairskiej - Small Hall.

We współpracy z